אגרות

אגרות 

תוצאות חיפוש אגרות

נושא תביעה   האגרהמטהתעריףמטההערות  
אימוץאגרת פתיחת תיק249
אישור אלמנותאגרת פתיחת תיק249
אישור גיוראגרת פתיחת תיק345
אישור גיוראגרת קבלת תעודת גיור0
אישור הסכם גירושיןאגרת פתיחת תיק249
אישור הסכם ממוןאגרת פתיחת תיק249
אישור נישואיןאגרת פתיחת תיק249
אישור צוואה מחייםאגרת פתיחת תיק235
אישור רווקותאגרת פתיחת תיק249
אישורי גיטיןאגרת פתיחת תיק345
 
לעמוד הקודם