החזקת ילדים
 

 החזקת ילדים 


אף ששני ההורים הינם אפוטרופוסים טבעיים של ילדיהם, גירושיהם מחייבים קביעה בדבר ההורה שאצלו יגדלו הילדים. רצוי כי ההורים יגיעו להסכם בעניין החזקת הילדים, ואם הסכמתם תואמת את טובת הילדים, תאושר ההסכמה בידי בית הדין. בהעדר הסכמה, יכריע בית הדין, על פי עקרון טובת הילד, אצל איזה הורה יוחזקו הילדים. קביעת החזקת הילדים בידי אחד ההורים אינה פוגעת באפוטרופסות המשותפת של שני ההורים.

 

משמורת משותפת:

במידה ושני ההורים מעוניינים, ובכפוף לטובת הילדים, ניתן לגבש הסכם משותף לגידול הילדים באחריות משותפת למרות שהילדים גדלים בבתים נפרדים אצל כל אחד מההורים.

במשמורת משותפת, שני ההורים שותפים פעילים בעניינים היום-יומיים של הילדים ואופן הטיפול בהם, כאשר בחלק מימות השבוע הילדים נמצאים אצל האב ובחלק מימות השבוע הם נמצאים אצל האם.

כל אחד מההורים מתחייב לספק לילד את כל צרכיו בימים בהם הוא שוהה אצלו, החל מחדר וספרי לימוד וכלה באוכל וטיפול.

בסמכות בית הדין לבקש חוות דעת מקצועית לצורך אישור משמורת משותפת.


תסקיר סעד:

פקידי סעד הינם עובדים סוציאליים המתמחים בכל הנוגע לטובת הילד. בתוקף תפקידם הם נדרשים על ידי בית הדין הרבני לבדוק מהי טובת הילד ולהמליץ לבית הדין על משמורת הילדים.

לבקשת בית הדין מגישים פקידי הסעד תסקיר סעד הקובע איזה הורה יקבל משמורת על הילדים והאם ניתן לאשר משמורת משותפת.

 

מסוגלות הורית:

לעיתים בית הדין פונה למומחה, פסיכולוג קליני או פסיכיאטר לצורך קביעת מסוגלות הורית לגידול הילדים.

 

מרכז קשר:

כאשר מתעוררת בעיה בסדרי הביקורים או מתעורר חשש לפגיעה בילד מצד אחד ההורים, בסמכות בית הדין לקבוע כי ההורה יתראה עם ילדיו במרכז קשר, המיועד בין השאר למפגשי הורים ילדים. לפעמים הביקורים נערכים בנוכחות עובד סוציאלי.

מרכז הקשר נמצא  תחת אחריות הרשות המקומית ומנוהל על ידי עובדים סוציאליים מקצועיים. לפעמים מפגשי הורים ילדים במרכז קשר נערכים מתוך מטרה שנוכחות עובד סוציאלי בביקורים תסייע בגיבוש עמדה בשאלה, האם קיים סיכון לילדים מצד אחד ההורים.

בית הדין מקבל מהעובדים הסוציאליים דו"ח לגבי התרשמותם מהמפגשים בין ההורים לילדים שהתקיימו במרכז הקשר.