דף הבית

מבוקשים 

הנהלת בתי הדין מבקשת את עזרת הציבור באיתור סרבני גט שפרטיהם מופיעים באתר.
אם יש בידיכם פרטים העשויים לסייע לאיתור אחד הסרבנים - אנא מלאו טופס מידע ותוכלו לסייע להתרת עגונה.

נושאים נוספים